KUNSToffen v Sasku
dny otevřených ateliérů v sasku - 30. - 31. května 2009
Po velkém zájmu o náš ateliér v minulém roce, otevřel Ateliér Kühnhaide podruhé své brány pro zvědavé a zainteresované návštěvníky.

Ines Bruhn vystavovala digitální grafiku na akrylových deskách a práce z oblasti umění ve stavebnictví z vlastního ateliéru. Dále jsme vystavovali obrazy a grafiku známých umělců, kteří v ateliéru nabízí kurzy. Kromě toho byly k vidění výsledky ze sympozia keramiky RAKU, které se konalo 1. května.

Někteří z našich hostů využili možnost, udělat si společně s umělcem Phillipem Bruhnem svůj vlastní linoryt.

Mnozí návštěvníci nadšeně naslouchali hudbě skupiny Tuya Klangwerk. Houslemi, perkusí a kytarou otevřeli oba muzikanti Petr Krupa a Mathis Stendike posluchačům nové zvukové prostory. Byly to improvizační umění a radost z experimentu v nejčištější podobě!

imprese ze slavnosti (fotoreportáž):