KUNSToffen & kienhaida čte
dny otevřených ateliérů v sasku - 12. června 2011
Po velkém zájmu o náš ateliér v minulém roce, otevřel Ateliér Kühnhaide počtvrté své brány pro zvědavé a zainteresované návštěvníky.

Ines Bruhn a Philipp Bruhn vystavovali obrazy z ručně vyrobeného papíru, Teo Richter objekty z kovu, které byly umístěny jak v ateliéru tak i v exteriéru. .


Mnozí návštěvníci nadšeně naslouchali hudbě skupiny Tuya Klangwerk. Houslemi, perkusí a kytarou otevřeli oba muzikanti Petr Krupa a Mathis Stendike posluchačům nové zvukové prostory. Byly to improvizační umění a radost z experimentu v nejčištější podobě!

imprese ze slavnosti (fotoreportáž):